Timeplukking på Helsenorge.no

Dine pasienter vil fremover kunne velge blant timer som dere legger ut

Fremover vil det være mulig å la pasientene deres «plukke timer» som legekontoret legger ut via Helsenorge. Det betyr at dere kan styre nye timebestillinger slik det passer legekontoret og sette opp tider på aktuelle dager der dere har kapasitet. Bruken og oppfattet nytte varierer fra kontor til kontor i hvilken grad dere ønsker å legge ut timene. Alternativet er at pasientene ringer inn for å bestille timer – noe som en del legekontorer opplever å kreve mye ressurser.

En mulighet er å legge ut timer som pasientene velger selv på bestemte tider eller dager – og kombinere med innringing andre tider/dager. Det positive er at dere fremover selv kan velge det som passer best dor deres kontor!

Vi ønsker lykke til!

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: