Løpende journal

Løpende journal i WebMed består av alt fra journalnotater, epikriser, henvisninger, dialogmeldinger og labsvar. Dette gjør at du hele tiden ser de nyeste hendelsene. I tillegg har vi et utrolig kraftig søkeverktøy som gjør at du kan gjøre fritekstsøk og i tillegg kan du sortere på f.eks. kun epikriser, dialogmeldinger osv.

I bildene ser du følgende:
Bilde 1: Skjermbilde av hele journalen uten noen sortering(slik den vil fremstå når du er inne på pasienten)
Bilde 2: Her er det søkt etter «Blodtrykk»
Bilde 3: Her er huket av for epikriser og henvisninger.

Man kan selvfølgelig også gjøre kombinasjoner av søk, f.eks. kunne man søkt etter «blindtarm», men kun i epikriser.
Bildene er hentet fra arbeidsvinduet, og du kan lett gjenbruke teksten, enten ved å kopiere deler av den, eller ved å ta med hele notatet/teksten/epikrisen over i en henvisning f.eks.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: