Ny WebMed versjon (21.1) distribueres

Ny versjon av WebMed (21.2) som nå er distribuert inneholder en rekke oppdateringer og forbedringer som du kan se her:

Nøkkelfunksjonalitet

 • Oppdatering av Covid rapport
 • Sende e-kontakt til alle håndterte pasienter i Covid rapporten
 • Standardisering av signeringsbildet for alle signeringsoppgaver
 • Muligheten til å sette takst ved besvarelse av dialogmeldinger fra kommunen/NAV
 • «Feil» i oppgavelisten er sorter per bruker på meldinger som inneholder riktig mottaker og pasient

Rapporter (Covid)

 • Pasient med alvorlig diagnose merket med rødt flagg
 • Mulighet for å sende e-kontakt til alle digitale innbyggere med status håndtert. «Send beskjed til alle»
 • Hvis det er endringer på pasient fra rapporten ble lagd til nå, kan man oppdatere listen. «Oppdater»
 • Sortere på pasient som har fått e-kontakt og sortere på alvorlige/underliggende diagnoser
 • Kalkulerer på aldersgrupper og ikke år

Feillisten i startpanel

 • «Feil» i oppgavelisten er sorter per bruker på meldinger som inneholder riktig mottaker og pasient
 • Åpne pasient fra feillisten
 • Mulighet for å åpne feilmeldinger i et flyt-vindu inne på pasient fra feillisten
 • Mulighet for å laste ned XML knyttet til feilmelding

Signeringsbildet

 • Standardisert signeringsbildet for lab, epikriser, bilde og meldinger
 • Hurtigtaster for navigering i signeringsbildet (ALT + bokstav med understrek)
 • Endret slik at bruker forblir på pasient når en signeringsoppgave signeres inne på pasient.
 • Mulighet til å svare på dialogmeldinger fra kommune/NAV i signeringsbildet
 • Mulighet å legge til takst 1F/1J ved svar av dialogmelding fra kommunen og L8 ved svar på meldinger fra NAV

Økonomi

 • Ny økonomirapport som viser takster brukt i en periode
 • Leger kan se sin egen rapport og alle andres rapporter
 • Medhjelper har tilgang til å skrive ut på hver enkelt lege
 • Støtte for kiropraktoroppgjør
 • Trenger ikke sette diagnose på nytt (hvis allerede satt) når du bruker funksjon «Nytt regningskort»

Diverse

 • Ved etter-rekvirering fra «Kø» kan bruker se hva som allerede er rekvirert på pasient
 • WebMed heter nå «WebMed» og ikke «tnw.desktop» i oppgavebehandling
 • Medhjelper sitt navn blir ikke brukt i utskrift av brev eller utskrift/sending av journal
 • Når det er opprettet henvisning/bilde/epikrise med papiradresse er «Send» knapp byttet ut med «Skriv ut»
 • Høyreklikk på en «Intern melding» og slette fra oppgavelisten
 • Stilling for arbeidsgiver tillater nå prosent med desimaler
 • Mottatte dialogmeldinger fra NAV kan ikke lenger besvares med «Medisinske opplysninger» og «Legemiddelopplysninger»Den siste versjonen av WebMed støtter kiropraktoroppgjør. Ta kontakt med support for å lære hvordan du kommer i gang.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: