September 2020 WebMed integrert med IHR

WebMed har nå fått integrasjon som sikrer våre brukere mulighet for bruk av IHR (interaktiv Henvisning og Registrering)

Hva er IHR – Interaktiv Henvisning og Rekvirering?

  • Et regionalt prosjekt under programmet «Støtte for samhandling».
  • IHR er et elektronisk verktøy for bestilling av både laboratorietjenester, klinisk henvisning og bildediagnostikktjenester i én felles løsning.
  • Løsningen brukes av primærleger for rekvirering av laboratoriemedisin og klinisk henvisning og bildediagnostikk.
  • IHR ivaretar kvalitet i bestillingsprosessen, sikkerhet for pasienten og er tidsbesparende for helsepersonell og pasienter.
  • I Helse Vest er det eksempelvis flere hundre legekontorer som rekvirerer mot de fleste laboratoriesystem i Helse Vest.
  • Det blir sendt og mottatt over 60000 elektroniske rekvisisjoner pr. mnd i Helse Vest alene.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: