Nytt oppsett pasientjournal

Vi lytter kontinuerlig til brukere og søker å finne forbedringer. I disse dager sender vi ut en oppdatert versjon av WebMed der brukeren selv får valgmulighet til hvordan pasientjournalen skal vises. Man kan enten velge den unike tidslinjen eller prioritere en oversikt der løpende journal, cave og LIB er en fast del av oppsettet. I tillegg velger man selv tre av fem ulike emner.

De aktuelle emnene er: siste innkommende, tidligere sykdommer, familie/sosialt, andre opplysninger og yrke. Dette gir deg en unik oversikt over viktige pasienthendelser og mulighet til å skreddersy startbildet for pasientjournalen. Når man har valgt oppsettet forblir det slik når man åpner neste pasientjournal, men man kan enkelt endre hvis man ønsker å se på andre detaljer.

I tillegg er det nå kommet to knapper der man kan velge å forstørre eller forminske størrelsen på teksten. Det er for eksempel nyttig å kunne øke skriftstørrelsen hvis man arbeider på en mindre pc på hjemmekontor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: