Først ut med SFM

WebMed samarbeider med Åros Legesenter i Asker kommune som allerede i oktober 2021 kom i gang med SFM. I løpet av de nærmeste månedene er det planlagt at flere skal ta løsningen i bruk.

Nå har Åros legesenter i Asker tatt i bruk den nye sentrale forskrivningsmodulen, som det aller første legesenteret i Norge . Den skal gjøre det enklere for helsepersonell å bruke e-resept. SFM er en en legemiddelmodul som integreres med WebMed elektronisk pasientjournal og sikrer effektiv håndtering og rekvirering av legemidler.

Sentral forskrivningsmodul (SFM) skal bidra til økt kvalitet i legemiddelinformasjonen og integreres med elektroniske pasientjournaler (EPJ). EPJ-leverandører som tar i bruk SFM får støtte for e-resept og annen legemiddelfunksjonalitet uten å utvikle dette selv.

– Dette er en viktig milepæl som vi har jobbet i flere år for å nå. SFM er helt sentral for å lykkes med pasientens legemiddelliste, sier Rune Røren, leder for program pasientens legemiddelliste i Direktoratet for e-helse.

SFM er viktig for på sikt å kunne innføre  Pasientens Legemiddel Liste (PLL) til hele landet og til alle relevante virksomheter. Det planlegges tre årlige hovedleveranser for SFM, og fra høsten 2022 vil det komme en versjon som skal tas i bruk i sykehjem og hjemmetjeneste.

Sentral forskrivningsmodul utvikles, forvaltes og driftes av Norsk helsenett.

Fakta om SFM:

  • en legemiddel- og rekvireringsmodul som integreres med elektronisk pasientjournal
  • gir enhetlig brukergrensesnitt for helsepersonell som bruker SFM, på tvers av EPJ
  • besitter grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet som fremmer virkestoffrekvirering for legemidler, vaksiner, næringsmidler og forbruksmateriell, samt støtte for refusjon og vedtak.
  • inneholder prosesstøtte for sammenstilling av legemiddelinformasjon fra reseptformidleren og kjernejournal
  • sikrer prosesstøtte for samstemming av legemiddellisten
  • støtter samhandling mellom helsepersonell
  • inneholder varslingsmekanismer for vilkår og andre kliniske vurderinger
  • skal bidra til innføring av e-resept, e-multidose og pasientens legemiddelliste
  • gjør at hver enkelt EPJ-leverandør ikke selv må utvikle denne legemiddelfunksjonaliteten
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: