Uttrekk ifm Covid-19 vaksinering

I siste versjon av WebMed har vi implementert mulighet for uttrekk av pasientgrupper og risikogrupper ifm Covid-19 vaksinering.

Verktøyet er utviklet under ledelse av Direktoratet for e-helse i samarbeid med EPJ-løftets brukerrepresentanter, Folkehelseinstituttet (FHI) og EPJ-leverandørene inkl WebMed.

Filtrering av pasienter

Det er kommunene som har ansvaret for vaksineringen og at den skjer i tråd med nasjonale retningslinjer og prioriteringer. Kommunene kan inkludere fastlegene hvis de ønsker det. Oppgaver knyttet til arbeidet vil være å identifisere pasienter i risikogrupper som prioriteres. For å finne enkeltpersoner og kalle dem inn til vaksinasjon er hovedkriteriene i den første fasen alder og beboere på sykehjem. Det er informasjon kommunene allerede har tilgang til. Når det gjelder kriterier knyttet til helsetilstanden til personer under 65 år, vil samarbeid med fastlegene for å finne frem til pasientene bli viktig.

Hvordan fungerer verktøyet?

Verktøyet fungerer slik at det er mulig å filtrere ut pasienter som er i risikogruppene. Fremfor å ha en liste med 1500 pasienter, så kan man filtrere den ned til noen hundre. Deretter må man sjekke listen manuelt for å benytte sin kjennskap til pasientene for en endelig prioritering, ifølge direktoratet for e-helse som har ledet prosjektet. Myndighetene har satt opp aldersgrupper og utviklet oversikt over hvilke sykdomstilstander som skal tas hensyn til ved uttrekk og prioritering av pasientene på den enkelte fastleges liste.

Kommuniserer gjennom Helsenorge

WebMed har inngått en kontrakt med myndighetene og verktøyet er utviklet slik at pasienter skal kunne varsles gjennom Helsenorge hvis det er ønskelig.

Vi håper (og tror) at dere finner dette nyttig!

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: