September 2020 Vi er nå integrert med SYSVAK

WebMed EPJ brukere har nå en integrasjon med det nasjonale vaksineregisteret - SYSVAK

Hva er SYSVAK?

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995, og et av de sentrale helseregistrene. Utviklingen av et elektronisk vaksinasjonsregister begynte i 1976 med et pilotprosjekt, SYSBARN, og etter etablering av SYSVAK i 1995 ble alle vaksinasjonsdata fra SYSBARN overført til SYSVAK.

Krav til elektronisk registrering

Inntil oktober 2009 omfattet meldeplikten til SYSVAK bare vaksiner gitt i barnevaksinasjonsprogrammet. Under influensapandemien i 2009 ble det innført meldeplikt også for vaksine mot pandemisk influensa. Fra januar 2011 ble meldeplikten utvidet til å gjelde alle vaksinasjoner for alle aldersgrupper i befolkningen, og 1. januar 2020 ble samtykke til registrering fjernet for alle vaksiner. Krav til elektronisk registrering av vaksiner ble vedtatt i statsråd 4.desember 2020. Helsepersonell som vaksinerer har ansvar for registrering og melding av korrekte vaksinasjonsopplysninger til SYSVAK.

Formål

Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet. SYSVAK bidrar til å utvikle og fremme kvaliteten på de vaksinene som tilbys i og utenfor program ved at data benyttes til å overvåke effekten av de ulike vaksinene og til vaksinerelatert forskning. Ved bruk av SYSVAK kan man også sikre at alle får tilbud om de vaksinene de skal ha gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og tilhørende program.

Vi ser frem til at WebMed brukere nå får en fullverdig løsning for kontroll, registrering og dokumentasjon!

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: